KITA BOLEH MALAYSIA BOLEH

SAYA ANAK MALAYSIA

Khamis, 6 Ogos 2009

BORANG PENILAIAN PROJEK

Nama Murid : ___________________________________________________


Tahun : ___________________________________________________


Arahan : Tandakan ( / ) pada skor yang berkenaan  1. PERANCANGANKomponen Penilaian

Kriteria

Tandakan

( / )


1


Komunikasi / interaksi sosial

Memberi dan menerima pandangan

Mewujudkan suasana harmoni dalam perbincangan


2


Membuat Keputusan

Menerima dan menghormati keputusan yang dibuat

Mematuhi keputusan yang dibuat

3

Menyelesaikan masalah

Berupaya mengenalpasti masalah

Mengambil tindakan wajar dalam menyelesaikan masalah

4

Kesedaran sivik dan kewarganegaraan

Bertanggungjawab dan merancang projek yang dijalankan

Bekerjasama dalam kerja kumpulan

5

Kepimpinan

Berkeupayaan merancang dan menyelaras agihan tugas secara adil

Menyediakan struktur organisasi
  1. KERJA AMALIKomponen Penilaian

Kriteria

Tandakan

( / )


1


Perlaksanaan Projek

Menepati tempoh masa yang dirancangkan

Melaksanakan tugas dengan sempurna

2

Maklumat Projek

Mengumpul bahan berkaitan projek

Menyimpan/mendokumentasikan projek

3

Penyelesaian masalah

Melaporkan masalah semasa projek dijalankan

Tenang dan boleh mengawal diri ketika menghadapi masalah

4

Keberkesanan projek

Objektif Projek tercapai

Projek dilaksanakan secara berkumpulan dan menepati masa yang ditetapkan

5

Kepimpinan

Menjalankan tugas yang diberikan

Menguruskan setiap aktiviti projek dengan baik  1. REFLEKSIKomponen Penilaian

Kriteria

Tandakan

( / )

1

Penilaian Kendiri

Mengetahui peranan dan tanggungjawab yang dipikul

Memberi pandangan tentang faedah dan kekurangan projek

Memberi cadangan untuk memperbaiki sesuatu projek

Mempunyai kesedaran untuk melibatkan diri / memberi sumbangan secara aktif dalam aktiviti-aktiviti projek

Memberi sumbangan secara aktif dalam aktiviti projek.
  1. PORTFOLIOKomponen Penilaian

Kriteria

Tandakan

( / )

1

Kandungan Portfolio

Tajuk Projek

Biodata kumpulan

2

Dokumentasi/ Bahan-bahan lampiran bukti

Memilih bahan yang sesuai dengan projek

Menyusun bahan yang sesuai dengan projek

Surat-surat/Sijil penghargaan/gambar-gambar/risalah-risalah

Refleksi

Struktur Organisasi

3.

Pembentangaan

Membentangkan projek

Penyampaian berkesan

Penggunaan bahan bantu semasa pembentangan

BORANG REFLEKSI

PROJEK KEWARGANEGARAANNama : __________________________________________________


Tahun : __________________________________________________


Tajuk Projek : __________________________________________________1. Tugas saya:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________2. Kebaikan yang saya perolehi daripada perlaksanaan projek ini ialah :


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________3. Masalah yang saya hadapi semasa menjalankan projek ini ialah


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________4. Saya akan menjalankan projek kewarganegaraan pada masa akan datang kerana


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________5. Dengan menjalankan projek kewarganegaraan saya akan


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

BORANG PENILAIAN PROJEK KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


PENCAPAIAN INDIVIDUNama : __________________________________________________


Tahun : __________________________________________________BIL

KOMPONEN

JUMLAH SKOR

A

Perancangan

/ 10

B

Kerja Amali

/ 15

C

Refleksi

/ 7

D

Laporan

/ 8


JUMLAH/ 40Pengesahan


Disahkan murid ini mendapat Gred ________ dalam Projek Kewarganegaraan berdasarkan penglibatan sebenar murid.Tandatangan guru : ________________________ Tarikh : ______________


Nama Guru : _________________________________________________


Cop Sekolah :


Tandatangan ibu/bapa/penjaga : ___________________Tarikh : ______________


Nama ibu/bapa/penjaga : ________________________________________

BORANG PERLAKSANAAN PROJEKTAJUK PROJEK : ______________________________________________BIL

TARIKH

MASA

AKTIVITI
CONTOH REKOD PENILAIAN

PROJEK KEWARGANEGARAAN


BIL


NAMA MURID


KESESUAIAN

TEMA DGN AKTIVITI

( 20 MARKAH )KERJASAMA

DLM KUMPULAN

( 20 MARKAH )


HASIL

KERJA

(60 MARKAH)


JUM.


(100)


GREDTiada ulasan:

Catat Ulasan

PERSEMBAHAN GAMELAN

PERSEMBAHAN MUZIK BAMBOO SABAH

TAHUN 5: AKTIVITI 2A-SET INDUKSI(URUS MASA,KERJA SEMPURNA)

TAHUN 4: AKTIVITI 1 E-Saya Yakin Boleh

MUHIBBAH

MALAYSIAKU.. INDAH, PERMAI DAN MENAKJUBKAN...

TEMA 2-HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT :MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

TAHUN BARU CINA

CAHAYA DEEPAVALI

ADAB BERHARI RAYA KAUM MELAYU

BERHEMAH TINGGI AMALAN MULIA

TEMA 3:HIDUP BERSAMA DISEKOLAH DAN MASYARAKAT -BUDI BAHASA AMALAN KITA

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA-SURAT DARI SEORANG IBU

PERMAINAN TRADISIONAL ETNIK SARAWAK- TIBOW