KITA BOLEH MALAYSIA BOLEH

SAYA ANAK MALAYSIA

Jumaat, 31 Julai 2009

CADANGAN AGENDA MESYUARAT KALI PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA

1. Mesyuarat Panitia Pertama ( Diadakan selepas Mesyuarat Guru)
   • Perancangan Strategik ; Pelan Tindakan Akademik
   • Headcount 2009
   • Sukatan Pelajaran
   • Rancangan Pelajaran Tahunan
   • Buku Persediaan Mengajar Guru
   • Pengurusan Fail (Maklumat Guru PSK)
   • Agihan Tugas Penyediaan Soalan Ujian dan Peperiksaan
   • Pencerapan Hasil Kerja Pelajar
   • Penentuan Jenis Latihan & Bilangan Latihan
   • Kaedah P&P (KBKK dan STRUM)
   • Cadangan Buku Rujukan
   • Hal-hal Lain
2. Mesyuarat Panitia Kedua

   • Pelan Tindakan Akademik 2009
   • Laporan Pemantauan (guru ; buku latihan pelajar)
   • Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009
   • Merancang Program Panitia
   • Hal-hal Lain
3. Mesyuarat Panitia Ketiga (Peperiksaan Setengah Tahun)
· Audit Akademik Peperiksaan Setengah Tahun

· Projek Kewarganegaraan (tahun 4, 5 dan 6 )

· Laporan perjumpaan kecil atau maklumat daripada Panitia (jika ada)

· Hal-hal lain

· Kajian semula program yang telah dijalankan

· Penyediaan Perancangan Strategik ; Pelan Tindakan bagi tahun hadapan

· Tugasan semasa cuti

· Hal-hal lain

CADANGAN AGENDA MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN KALI 1, 2 DAN 3

SILA RUJUK DIRUANGAN SEBELAH KANAN DI BAHAGIAN PANDUAN UMUM

Mematuhi PKPA 2/ 1991

1. Mesyuarat Panitia Pertama ( Diadakan selepas Mesyuarat Guru)


1.1 Ucapan Aluan Pengerusi

1.2 Pelantikan AJK dan agihan tugas ahli PanitiaPSK

1.3 Audit Akademik Peperiksaan Akhir Tahun Lepas

1.4 Pengurusan Panitia

1.4.1 Penulisan Buku Rekod Mengajar


Buku Rancangan Mengajar Guru


(Akta 1996 : PU(A) 531, Per 7,8,9,)

· PU(A) 531 Per. 7 : Sukatan terkini/ Huraian Sukatan Pelajaran/ Rancangan Mengajar dan mempunyai senarai nama murid dalam satu kelas

· PU(A) Per. 8 : Guru hendaklah menyimpan dan mengguna BRMG

· Peraturan 11 (1) Guru hendaklah mengajar mengikut sukatan yang diluluskan

· Format Rancangan harian

· Tempoh penghantaran (Diserahkan kepada Guru Besar 2 minggu selepas sekolah dibuka)

Penalti pelanggaran peraturan 7-8 : RM500.00

Penalti pelanggaran Peraturan 11(1) : RM5000.001.4.2 Mesyuarat KMK (Kawalan Mutu Kerja)

1.4.3 Rancangan tahunan dan sukatan P & P PSK

1.4.4 Pengurusan Fail

1.4.5 Penyelaras dan penggubal soalan

1.5 Kaedah Pengajaran & Pembelajaran

1.6 Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran guru

1.7 Kawalan Piawaian Standard Kualiti dan Pencerapan Hasil Projek Kewarganegaraan Murid

1.8 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tahun 4, 5 dan 6

1.9 Perancangan Strategik dan Pelan Tindakan Panitia PSK 2009

1.10 Cadangan Buku Rujukan / Modul Latihan

1.11 Anggaran Belanja Mengurus


Baki tahun sebelumnya (10% - 15%)

PCG/ SUWA (anggaran tahun semasa)

- ikut surat pekelililng KPM Bil 5/2002

Prosedur/ kaedah berbelanja/ LO


1.12 Hal-hal lain


2. Mesyuarat Panitia Kedua

2.1 Ucapan Alu-aluan Pengerusi

2.2 Pembentangan Minit Mesyuarat PSK

2.3 Perkara berbangkit dan cadangan penambahbaikan bagi isu- isu pelaksanaan P&P

2.4 Audit Akademik Penilaian Akademik Pertama (Ujian Pertama)

2.5 Laporan (Kekuatan / Kelemahan dan penambahbaikan) aktiviti Perancangan Strategik / Pelan Tindakan Akademik

2.6 Laporan Pemantauan Guru dan Penyeliaan buku latihan pelajar

2.7 Perancangan peperiksaan pertengahan tahun

2.8 Hal-hal lain


3. Mesyuarat Panitia Ketiga

3.1 Ucapan Alu-aluan Pengerusi

3.2 Pembentangan Minit Mesyuarat Panitia PSK

3.3 Perkara berbangkit dan cadangan penambahbaikan bagi isu- isu pelaksanaan P&P

3.4 Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun

   3.5 Laporan Projek Kewarganegaraan

3.6 Perancangan Peperiksaan Akhir Tahun

3.7 Laporan Akhir Tahun Panitia PSK

3.8 Penyediaan Perancangan Strategik dan Pelan Tindakan Tahun hadapan

3.9 Hal-hal lain

PERSEMBAHAN GAMELAN

PERSEMBAHAN MUZIK BAMBOO SABAH

TAHUN 5: AKTIVITI 2A-SET INDUKSI(URUS MASA,KERJA SEMPURNA)

TAHUN 4: AKTIVITI 1 E-Saya Yakin Boleh

MUHIBBAH

MALAYSIAKU.. INDAH, PERMAI DAN MENAKJUBKAN...

TEMA 2-HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT :MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

TAHUN BARU CINA

CAHAYA DEEPAVALI

ADAB BERHARI RAYA KAUM MELAYU

BERHEMAH TINGGI AMALAN MULIA

TEMA 3:HIDUP BERSAMA DISEKOLAH DAN MASYARAKAT -BUDI BAHASA AMALAN KITA

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA-SURAT DARI SEORANG IBU

PERMAINAN TRADISIONAL ETNIK SARAWAK- TIBOW