KITA BOLEH MALAYSIA BOLEH

SAYA ANAK MALAYSIA

Isnin, 27 September 2010

TAHUN 5-SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KITA
Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan negara telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengalaman sistem ini. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu Perundangan, Kehakiman dan Pentadbiran(Eksekutif)

PETA MALAYSIA
Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Sehubungan dengan itu, ia bermakna negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak , Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia.

Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing, seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat. Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa.PERDANA PUTRA DI PUTRA JAYA 
MERUPAKAN BANGUNAN PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN


1. BADAN EKSEKUTIF

Eksekutif juga disebut Pemerintah atau Kerajaan di dalam sistem Parlimen dan juga disebut Pentadbiran. Badan ini bertanggungjawab melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh pihak legiflatif. Ketua eksekutif di dalam sebuah negara Republik dipanggil Presiden, manakala negara lain dipanggil Perdana Menteri.

Badan ini merangkumi banyak sektor kerajaan seperti pelbagai kementerian, jabatan, kerajaan tempatan dan juga agensi kerajaan seperti organisasi polis, tentera dan kastam.

Peranan Eksekutif
Peranan utama badan ini termasuklah:
Membuat keputusan mengenai polisi dan menguatkuasakan undang-undang
Menjaga hal ehwal hubungan luar negeri
Melantik pegawai-pegawai kerajaan
Penyiasatan dan keselamatan dalam dan luar negara
Pengeluaran lesen
Membuat  instrumen perundangan dan undang-undang kecil
Membuat pembangunan infrastruktur
Menggubal dan menjalankan dasar tertinggi Negara

2. BADAN KEHAKIMAN (Judicirial)
Adalah badan  yang menjalankan kuasa kehakiman di negara ini. Mengiktu Perkara 121 (1) Perlembagaan Persekutuankuasa kehakiman bagi Persekutuan adalah terletak di Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi di Borneo dan juga mana-mana Mahkamah bawahan yang telag diperuntukkan undang-undang Persekutuan.


Kuasa-kuasa kehakiman dinegara ini terletak di Mahkamah Agong, Mahkamah Rayuan, Mahkamah-Mahkamah Tinggi dan mahkamah-Mahkamah Bawahan. Bagi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Hakim, ianya mestilah tidak terpengaruh atau menyebelahi mana-mana pihak, kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas hendaklah terjamin.Pihak kehakiman memstilah mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai sebuah institusi. (Lihat rajah hirarki di negeri.)


Kehakiman merupakan satu BADAN hakim-hakim (body of judges) dalam satu sistem perlembagaan. Dari segi kuasa dan peranan terdapat kehakiman berbeza-beza antara satu negara dan negara lain. Para Hakim diberi kuasa mentafsir dan melaksanakan undang-undang dengan kuasa atau autoriti yang diberikan kepada mereka. Kuasa ini termaktub didalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia


PERANAN BADAN KEHAKIMAN
1. Mentadbir keadilan secara saksama
2. Tempat penyelesaian pertikaian
3. Membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan
4. Memerlihara hak warganegara daripada sebarang pencabulan oleh pihak kerajaan
5. Mengesah dan mentafsirkan sesuatu undang-undang

3. BADAN PERUNDANGAN (LEGILATIF)
Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.

Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru.

Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkara-perkara nasional.

Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan, Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil "Keistimewaan Ahli-ahli Parlimen" di dalam Dewan. Keistimewaan ini terpakai bagi kedua-dua Dewan secara keseluruhannya, dan untuk ahli-ahli Parlimen secara individu.

Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing, mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing, dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah, dan Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau "contempt" di dalam Dewan tersebut. Ahli Parlimen adalah terkecuali dari tindakan mahkamah sama ada sivil atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya di dalam Dewan, dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu.Selasa, 21 September 2010

PESTA TANGLUNG DAN KUIH BULAN

Acara Pesta Kuih Bulan dan Tanglung ini juga dikenali sebagai Mid-Autumn Festival. Orang-orang Tiong-hua merayakannya pada hari ke-15 dalam bulan yang ke-8 dalam Kalendar Lunar di mana bulan ketika itu sedang mengambang.

Menurut ceritanya, pada kurun ke-14 bahawa Zhu Yuan Zhang dari masyarakat Han bercadang untuk menjatuhkan kerajaan Yuan (Yuan Dynasty) yang diperintah oleh orang-orang Mongolia. Para pemberontak Han ini mengadakan strategi dengan menyampaikan maklumat untuk memerangi orang-orang Mongolia ini melalui kuih bulan (mooncake) yang diedarkan di kalangan masyarakat Han. Rancangan ini terbukti berjaya dan dengan itu diisytiharkan menjadi satu hari yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Han setiap tahun.

Di Malaysia, kuih bulan dibeli untuk menjadi makanan harian dan juga sebagai persembahan kepada datuk nenek mereka yang telah pergi lebih awal. Kuih ini juga dijadikan hadiah kepada saudara-mara yang lebih tua. Menurut kepercayaan orang-orang Tionghua yang telah wujud beribu-ribu tahun lampau ialah amalan meletakkan kuih bulan di altar (tempat orang Tionghua menunjukkan tanda ingat dan hormat kepada datuk nenek mereka) pada malam kelima belas perayaan pesta bulan adalah sebagai mewujud-kan keharmonian di antara manusia dan bulan.
Pesta Tanglung pula mengikut kepercayaan masyarakat Tionghua beberapa ribu tahun lampau ialah sebagai tanda arah kepada tetamu dan roh-roh datuk nenek moyang mereka yang telah pergi lebih awal, menunjuk mereka arah ke pesta yang diadakan. Selepas tamat jamuan lima belas hari itu, roh-roh itu akan ditunjuk arah pulang ke dunia mereka melalui lampu-lampu tanglung yang digantung.

Memang diakui bahawa kepercayaan masyarakat Tionghua berhubung perayaan Kuih Bulan dan Tanglung sudah menjadi sebahagian dari bahan sejarah dan kepercayaan dongeng yang tidak terdapat di kalangan masyarakat Tionghua hari ini. Perayaan Kuih Bulan dan Tanglung yang dirayakan oleh masyarakat Tionghua hari ini adalah suatu pesta budaya yang lebih bercorak komersial. Unsur-unsur kepercayaan dongeng seperti mana yang tercatat dalam bahan sejarah itu sudah tidak wujud lagi.

Biarpun begitu, sambutan perayaan Kuih Bulan dan Pesta Tanglung mempunyai susur jalur yang berdasar-kan kepercayaan agama dan amalan keagamaan Budha. Perayaan ini mempunyai implikasi keagamaan dan hanya berubah wajah menjadi pesta budaya dengan peredaran masa dan zaman seperti di Malaysia hari ini.

Maka yang demikian, dalam usaha kerajaan menghidupkan sejarah dan budaya Tionghua di kalangan murid-murid sekolah yang berbangsa Tionghua, kita sudah tentu boleh mempelajari dan mengenali budaya tersebut dengan tujuan menghargai dan menghormati perbezaan budaya yang wujud di Malaysia ini. 


Sila klik disini untuk mendapatkan cerita yang lebih lanjut

Sabtu, 18 September 2010

SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN PERINGKAT SK SAWAH DATO' MERSING

Walaupun kami warga SK Sawah Dato' agak sibuk membuat persediaan untuk pelajar yang akan menduduki UPSR, namun semangat untuk meraikan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia tetap berkobar.

KELAS MERDEKA


Pelbagai acara disusun selepas UPSR bagi memberi peluang kepada pelajar tahun 6, turut serta dalam acara dan pertandingan Sempena Bulan Kemerdekaan 2010.

LARIAN KEMERDEKAAN


MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN HADIAHSelasa, 14 September 2010

SAMBUTAN HARI MALAYSIA-16 September 2010

Beberapa minggu yang lalu, negara kita telah menyambut hari kemerdekaan yang ke-53 tahun. Laungan keramat  'Merdeka! Merdeka! Merdeka!', oleh Bapa Kemerdekaan, Tunku Abd Rahman itu menjadi pembakar semangat kecintaan kepada tanah tumpah darah kita. Bersyukur dan rasa bertuah kerana kita generasi anak merdeka yang dilahirkan di sebuah negara yang hari ini kita kenali sebagai MALAYSIA. 
Namun begitu, satu lagi hari yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia masih kurang ketahui secara meluas, apabila ditanya kepada pelajar mahupun kalangan dewasa pun masih ragu-ragu untuk membezakan antara sambutan Hari Kemerdekaan dengan sambutan Hari Malaysia.
Atas rasa keperihatinan tentang pengertian disebalik tarikh keramat 16 September ini, maka Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak,  telah  mengumumkan Hari Malaysia,16 September akan disambut oleh seluruh negara setiap tahun mulai 2010, serta menjadi cuti umum bagi rakyat Malaysia. 
Hari Malaysia akan dirayakan dengan acara-acara bersifat mengeratkan perpaduan, persefahaman antara kaum, kejayaan dan pencapaian masyarakat menerusi bidang sukan, sosio-budaya, kesenian dan lain-lain yang akan menyemarakkan semangat 1Malaysia.
SEJARAH HARI MALAYSIA
Hari Malaysia pula merujuk kepada pembentukan sebuah negara yang dikenali 'Malaysia', ilham nama oleh Dato' Onn yang merujuk kepada kemerdekaan Singapura, Sabah dan Sarawak daripada British dalam gabungan dan gagasan Malaysia yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu yang lebih awal merdeka, pada tarikh 16 September 1963.
Meskipun begitu, pada Ogos 1965, Singapura telah menarik diri daripada gagasan Malaysia, lalu mengekalkan gabungan Tanah Melayu (Semenanjung), Sabah dan Sarawak sebagaimana yang kita dapat lihat pada hari ini.
Sesungguhnya, kedua tarikh penting tersebut wajar diingati dan semangatnya perlu dihayati oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda bagi mengukuhkan iltizam menjadi bangsa yang merdeka dalam erti kata yang lebih luas, di samping memantapkan jati diri rakyat dan integrasi nasional ke arah mencapai matlamat bersama.
Pada tahun ini, sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Negeri Sabah dengan pelbagai acara yang menarik.

Jumaat, 3 September 2010

SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA AIDIL FITRI-(Perayaan Umat Islam)

Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri buat semua pengunjung blog saya ini.
Saya juga ingin menyusun sepuluh  jari memohon jutaan kemaafan atas ketelanjuran kata dan perbuatan.
Semoga hari raya kali ini membawa kebahagiaan buat kita semua.

Pesanan: Kepada mereka yang akan memandu untuk pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah ketika memandu dan rancanglah perjalanan anda.

PERSEMBAHAN GAMELAN

PERSEMBAHAN MUZIK BAMBOO SABAH

TAHUN 5: AKTIVITI 2A-SET INDUKSI(URUS MASA,KERJA SEMPURNA)

TAHUN 4: AKTIVITI 1 E-Saya Yakin Boleh

MUHIBBAH

MALAYSIAKU.. INDAH, PERMAI DAN MENAKJUBKAN...

TEMA 2-HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT :MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

TAHUN BARU CINA

CAHAYA DEEPAVALI

ADAB BERHARI RAYA KAUM MELAYU

BERHEMAH TINGGI AMALAN MULIA

TEMA 3:HIDUP BERSAMA DISEKOLAH DAN MASYARAKAT -BUDI BAHASA AMALAN KITA

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA-SURAT DARI SEORANG IBU

PERMAINAN TRADISIONAL ETNIK SARAWAK- TIBOW