KITA BOLEH MALAYSIA BOLEH

SAYA ANAK MALAYSIA

Sabtu, 1 Ogos 2009

RANCANGAN TAHUN PSK TAHUN 4

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

1

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Mengenali Diri

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menjelaskan kekuatan dan kelemahan diri.

- mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri

- menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan diri

Rujuk aktiviti m/s 2

2

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Perlakuan bertanggungjawab

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyenaraikan perlakuan yang bertanggungjawab

- mengamalkan perlakuan yang bertanggungjawab

- berkeyakinan terhadap kebolehan diri

Aktiviti 1A

3

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Usaha membawa kejayaan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menjelaskan cara untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran

- mengamalkancara belajar yang betul untuk mencapai kejayaan

- meningkatkan usaha untuk mencapai kejayaan diri

Aktiviti 1B

4

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Bina kekuatan diri

Portfolio diriku

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menerangkan tingkah laku yang dapat membentuk perwatakan mulia

- menghasilkan portfolio diri sendiri

- menghargai keunikan diri melalui portfolio diri

Aktiviti 1C

Aktiviti 1D

5

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Saya yakin boleh

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menjelaskan kata-kata pendorong yang boleh meningkatkan keyakinan diri

- mengamalkan kata-kata pendorong untuk meningkatkan keyakinan diri

- menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan diri

Aktiviti 1E

6

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Pengurusan Diri

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- mengenalpasti cara menguruskan diri

- menguruskan diri dengan bertanggungjawab

- menunjukkan perasaan sayang dan Bangla terhadap diri sendiri

-

Rujuk Aktiviti

Ms 11

7

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Makanan seimbang

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyenaraikan jenis makanan seimbang

- menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang

- menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang

Aktiviti 2A

8

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Jaga kebersihan diri

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri

- menjaga kebersihan diri

- menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri

Aktiviti 2B

9

TEMA 1

SAYANG DIRI

Beribadah menjamin kesihatan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- mengenalpasti cara beribadah yang betul

- melakukan riadah dengan cara yang betul

- menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul

Aktiviti 2C

10

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Penampilan diri yang positif

Saya bertutur dengan sopan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menerangkan ciri penampilan diri yang positif

- menerangkan kepentingan bersopan semasa bertutur

- menunjukkan penampilan diri yang positif dan meyakinkan

- mengamalkan peraturan yang sopan dalam kehidupan

- menghargai diri melalui penampilan diri yang positif

- bersopan dalam pertuturan

Aktiviti 2D

Aktiviti 2E

11

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Bijak menguruskan diri

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- mengenal pasti cara-cara menguruskan diri

- menguruskan diri dengan baik dan bertanggungjawab

- menunjukkan keyakinan menguruskan diri

Aktiviti 2F

12

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Mengenali keluarga sendiri

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- mengenali dan memahami angota keluarga asas dan kembangan

- mengamalkan tingkahlaku sopan terhadap anggota keluarga

- menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga

Rujuk Aktiviti m/s 25

13

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Kenali Keluarga

Keluargaku kebanggaanku

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menceritakan salasilah keluarga

- menyatakan kasih sayang dan penghargaan terhadap anggota keluarga

- membina rajah salasilah keluarga

- menghasilkan kata-kata untuk menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga

- menghargai anggota keluarga

- menunjukkan kasih saying dan menghargai anggota keluarga

Aktiviti 3A

Aktiviit 3B

14

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Keluarga Bahagia

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- memahami anggota keluarga

- bercerita tentang anggota keluarga

- menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga

Aktiviit 3C

15

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk :

Profil keluarga

Sehari dalam kehidupan keluargaku

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan latarbelakang setiap anggota keluarga

- mengenalpasti latarbelakang setiap anggota keluarga

- mengumpulkan maklumat tentang anggota keluarga

- berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga

- menghargai anggota keluarga

- menghormati dan menghargai sumbangan anggota keluarga

Aktiviti 3D

Aktiviit 3E

16

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Interaksi dengan komuniti sekolah

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan kepentingan hidup bersama secara harmoni di sekolah

- berinteraksi dengan rakan pelbagai kaum di sekolah

- menghormati komuniti sekolah

Rujuk aktiviti:

m/s 36

17

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Patuhi Peraturan Sekolah

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyenaraikan kepentingan peraturan sekolah

- menghasilkan peraturan kelas

- mematuhi dan menghargai peraturan sekolah

Aktiviti4A

18

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Warga sekolah bersopan

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan

- mengucapkan kata-kata sopan

- menghargai warga sekolah

Aktiviti 4B

19

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Hormati pelawat sekolah

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah

- berinteraksi secara sopan dengan pelawat sekolah

- menghormati dan bersedia membantu pelawat sekolah

Aktiviti 4C

20

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Saya warga sekolah bertanggungjawab

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan cara berinteraksi dengan komuniti sekolah

- berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab

- menghormati komuniti sekolah

Aktiviti 4D

21

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Hargai khidmat pekerja sekolah

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan tugas dan tanggungjawb pekerja sekolah

- berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah

- menghargai sumbangan pekerja sekolah

Aktiviti 4E

22

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Kenali dan apresisai warisan budaya Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- mengenalpasti pelbagai warisan budaya Malaysia

- mengekalkan warisan budaya Malaysia

- berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia

Rujuk Aktiviti m/s 47

23

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Keunikan pakaian yang kita warisi

Pakaian Tradisional kebanggan kita

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- membandingkan keunikan pakaian tradisional pelbagai kaum

- mengenalpasti pelbagai jenis pakaian tradisional pelbagai kaum

- mereka pakaian berasaskan pakaian tradisional

- melukis pakaian tradisional pelbagai kaum

- berbangga dengan warisan budaya pakaian tradisional pelbagai kaum

Aktiviti 5A

Aktiviti 5B

24

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Resepa makanan tradisional kita

Asal usul makanan kita

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- mengenalpasti jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum

- menjelaskan asal usul makanan tradisonal

- menghasilkan buku resepa makanan tradisional

- menghasilkan koleksi asal usul makanan tradisional

- berbangga dengan keunikan warisan buday makanan tradisional pelbagai kaum

- berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi

Aktiviti 5C

Aktiviti 5D

25

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Kenali dan apresiasi adab budaya Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dna kepentingannya

- mengamalkan adab sosial yang diwarisi keluarga

- menghormati adab sosial pelbagai kaum

Rujuk Aktiviti

m/s 55

26

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Kenali adab makan masyarakat Malaysia

Adab makan amalan kita

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menceritakan adab makan pelbagai kaum di Malaysia

- mengenalpasti adab semasa makan

- mengamalkan adab semasa makan

- menghormati adab makan pelbagai kaum di Malaysia

- berbangga dengan adab makan yang diamalkan

Aktiviti 6A

Aktiviti 6B

27

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Bertutur dengan sopan

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan kata ucapan yang sopan

- mengamalkan kata ucapan yang sopan

- menunjukkan sikap sopan dalam pertuturan

Aktiviti 6C

28

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Adab Perbualan telefon

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- mengenalpasti adab bertutur semasa perbualan telefon

- mengamalkan adab semasa bertutur

- menunjukkan sikap sopan semasa perbualan telefon

-

Aktiviti 6D

29

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Perlakuan bersopan

Beradab budaya kita

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan kebaikan perlakuan bersopan.

- mengenalpasti adab social yang diamalkan oleh masyarakat

- mengamalkan adab dalam perlakkuan bersopan

- berbangga dengan perlakuan bersopan

- berbangga dengan amalan adab dalam kehidupan harian

Aktiviti 6E

Aktiviti 6F

30

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk

Kenali Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan keistimewaan negara sendiri

- hidup bersama-sama dengan aman dalam masyarakat pelbagai kaum

- bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur

Rujuk aktiviti

m/s 66

31

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Malaysiaku tercinta

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menamakan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia

- mencari maklumat tentang negeri-negeri di Malaysia

- berbangga dan cinta akan negara

Aktiviti 7A

32

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Benderaku

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan identiti negeri-negeri di Malaysia

- melukis dan mewarnakan bendera negeri-negeri di Malaysia

- berbangga terhadap negara

Aktiviti 7B

33

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Malaysia bumi bertuah

Negaraku Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan tempat menarik di Malaysia

- menceritakan keunikan Malaysia

- mengumpulkan maklumat tentang tempat-tempat menarik di Malaysia

- menghasikan brosur bertemakan “Negaraku Malaysia

- menghargai tempat-tempat menarik di dalam Negara

- berbangga dengan negara

Aktiviti 7C

Aktiviti 7D

34

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk

Malaysiaku Permai

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- mengenalpasti keunikan Malausia

- menghasilkan buku skrap berkaitan Malaysia

- menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur

35

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Berbangga dengan identiti negara

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- mengenalpasti identity negara

- menjalankan tanggungajwab sebagai warganegara

- Berbangga dengan identity negara

Rujuk Aktiviti

m/s74

36

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Malaysia Negaraku tercinta

Istimewanya Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan rasa bangga terhadap negara

- menyatakan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia

- mendeklamasikan sajak patriotic

- melafazkan kata-kata yang menunjukkan semangat patriotic

- menghargai dan mencintai negara

- bersyukur kerana hidup dlam negara yang aman dan makmur

Aktiviti 8A

Aktiviti 8B

37

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Keranamu Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan langkah yang diambil untuk mengharumkan nama negara

- menghasilkan peta minda tentang cara mengharumkan nama negara

- berbangga sebagai warganegara Malaysia

Aktiviti 8C

38

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Setia negara

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan taat setia terhadap negara

- menghasilkan akujanji taat setia terhadap negara

- berasa bangga dan cinta negara

Aktiviti 8D

39

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Identiti negara

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- mengenalpasti identiti negara

- bekerjasama dengan rakan

- berbangga dengan identity negara

Aktiviti 8E

40

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Pameran Bulan Patriotisme

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan rasa bangga dan cinta akan negara

- mengadakan pameran bulan patriotismo

- cinta akan negara

Aktiviti 8F

-

41

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Membina budaya cemerlang untuk masa depan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyatakan kepentingan mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri

- mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri

- berusaha untuk mencapai kejayaan.

Rujuk Aktiviti

m/s 88

42

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Amaran tingkahlaku terpuji

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan tingkahlaku terpuji

- menyenaraikan tingkahlaku yang terpuji dalam kehidupan

- menyayangi dan menghargai diri

Aktiviti 9A

43

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Usaha dan berjaya

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan cabaran dan langkah mengatasi cabaran dalam pelajaran

- mengamalkan budaya cemerlang dalam kehidupan

- berusaha untuk berjaya

Aktiviti 9B

44

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Berdaya saing

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyatakan pentingnya berdaya saing

- mengamalkan daya saing yang positif

- menghargai daya saing yang positif

Aktiviti 9C

45

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Komputer sumber maklumat

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan

- menggunakan komputer untuk pembelajaran

- berbangga dengan kemajuan teknologi

Aktiviti 9D

46

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Kreatif untuk masa depan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan tingkahlaku terpuji

- menyenaraikan tingkahlaku yang terpuji dalam kehidupan

- menyayangi dan menghargai diri

Aktiviti 9E

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

PERSEMBAHAN GAMELAN

PERSEMBAHAN MUZIK BAMBOO SABAH

TAHUN 5: AKTIVITI 2A-SET INDUKSI(URUS MASA,KERJA SEMPURNA)

TAHUN 4: AKTIVITI 1 E-Saya Yakin Boleh

MUHIBBAH

MALAYSIAKU.. INDAH, PERMAI DAN MENAKJUBKAN...

TEMA 2-HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT :MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

TAHUN BARU CINA

CAHAYA DEEPAVALI

ADAB BERHARI RAYA KAUM MELAYU

BERHEMAH TINGGI AMALAN MULIA

TEMA 3:HIDUP BERSAMA DISEKOLAH DAN MASYARAKAT -BUDI BAHASA AMALAN KITA

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA-SURAT DARI SEORANG IBU

PERMAINAN TRADISIONAL ETNIK SARAWAK- TIBOW