KITA BOLEH MALAYSIA BOLEH

SAYA ANAK MALAYSIA

Sabtu, 1 Ogos 2009

RANCANGAN TAHUNAN PSK TAHUN 6

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

1

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menerangkan hak dan tanggungajwab kanak-kanak

- mengamalkan hak dan tanggungjawab kayak-kanak

- Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak

Rujuk Buku Teks m/s 2 & 3

2

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Keperluan Terjaga Kehidupan Bahagia

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan keperluan asas kanak-kanak

- mengamalkan cara hidup yang sederhana.

- menghargai keperluan hidup yang sedia ada.

Rujuk Buku Teks m/s 3 & 4

3

TEMA 1

SAYANG DIRI

Berikan Perlindungan

Serikan Kehidupan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyenaraikan cara-cara kanak-kanak diberi perlindungan

- Bertindak secara bertanggungjawab

- Bersyukur dengan anugerah Tuhan

Rujuk Buku Teks m/s 5 & 6

4

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Ilmu ditimba masa depan terbina

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyenaraikan tujuan mereka bersekolah

- mengamalkan sikap ingin belajar dan berjaya

- mengenang jasa dan pengorbanan guru

Rujuk Buku Teks m/s 7 & 8

5

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Aktiviti disertai,kejayaan dikecapi

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan tujuan menyertai sesuatu aktiviti

- melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan

- berbangga menyertai sesuatu aktiviti

Rujuk Buku Teks m/s 9 & 10

6

TEMA 1

SAYANG DIRI

Tajuk:

Hak terjaga tanggungjawab terpelihara

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan hak dan tanggungjawab mereka

- mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka

- menghargai hak dan tanggungjawab mereka

Rujuk Buku Teks m/s 11

7

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan

- menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga

- menyayangi ibubapa dan anggota keluarga

Rujuk Buku Teks m/s 12,13 & 14

8

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Hormati keluarga hidup bahagia

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyenaraikan cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan

- menunjukkan tanda hormat lepada anggota keluarga

- menghormati jasa anggota keluarga

Rujuk Buku Teks m/s 15 & 16

9

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Muliakan agama keluarga sentosa

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyenaraikan petkan tentang keharmonian keluaga daripada sumber agama dan kepercayaan

- mempraktikkan pengajaran dalam petikan sumber agama dan kepercayaan

- besyukur dengan adanya panduan hidup daripada sumber agama dan kepercayaan

Rujuk Buku Teks m/s 17

10

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Kasih dicurah hidup meriah

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota keluarga

- menulis meses untuk meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota keluarga

- menghargai jasa anggota keluarga mengikut tuntutan agama dan kepercayaan

Rujuk Buku Teks m/s 18 & 19

11

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Keluarga dihormati,hidup diberkati

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menjelaskan cara menghormati anggota keluarga yang lebih tua

- mengamalkan hubungan yang mesra dengan anggota keluarga yang lebih tua

- menghormati jasa anggota keluarga yang lebih tua

Rujuk Buku Teks m/s 20 & 21

12

TEMA : 2

SAYANGI KELUARGA

Tajuk:

Hidup beriman keluarga tenteram

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:

- menyatakan tema kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan

- menghasilkan penanda buku bertemakan kehidupan keluarga

- berbangga dengan keluarga harmoni yang dimiliki

Rujuk Buku Teks m/s 22

13

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Tanggungjawab terhadap persekitaran

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat

- menjaga kemudahan awam dan persekitaran

- menghargai hartabenda sekolah dan kemudahan yang disediakan

Rujuk Buku Teks m/s 23 & 24

14

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Sekolah Kita Tanggungjawab Kita

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah

- menggunakan harta benda sekolah secara bertanggungjawab

- bersyukur kerana mempunyai pelbagai kemudahan di sekolah

Rujuk Buku Teks m/s 25 & 26

15

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Bersama fikirkan demi Kesejahteraan

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kemudahan awam

- menggunakan kemudahan awam secara bijak

- menghargai kemudahan awam

Rujuk Buku Teks m/s 27 & 28

16

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Kemudahan Tersedia Kehidupan Selesa

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan cara menggunakan kemudahan awam dengan betul

- menggunakan kemudahan awam dengan betul

- berbangga dengan kemudahan awam yang disediakan

Rujuk Buku Teks m/s 29

17

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Tinjauan Kemudahan Awam Setempat/

Kemudahan dihargai nikmat disyukuri

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan keperluan kemudahan awam

- membuat keputusan yang bijak bagi mengatasi masalah kekurangan kemudahan awam

- menghargai dan menyayangi kemudahan awam

Rujuk Buku Teks m/s 30,31 & 32

18

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Pemeliharaan Kebersihan dan Keceriaan Persekitaran

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran

- melibatkan diri dalam penjagaan kebersihan dan keceriaan persekitaran

- berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran

Rujuk Buku Teks m/s 33 & 34

19

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Hidup sepakat membawa berkat.

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyatakan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran

- menjaga kebersihan persekitaran

- menyayangi kawasan persekitaran

Rujuk Buku Teks m/s 35,36& 37

20

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Alam sekitar terjaga Kehidupan bahagia.

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyenaraikan kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran

- menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab

- menghargai alam sekitar

Rujuk Buku Teks m/s 38 & 39

21

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Bersama berbakti Persekitaran berseri

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menjelaskan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran

- menyertai aktiviti bagi memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran

- mensyukuri nikmat alam sekitar yang bersih dan ceria

Rujuk Buku Teks m/s 40 & 41

22

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Kembara disertai, Tanggungjwab dirasai

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menerangkan kepentingan mengitar semula bahan terpakai

- mengumpulkan bahan terpakai untuk digitar semula

- menghargai kerjasama yang diberikan bagi menjayakan aktiviti yang dirancang

Rujuk Buku Teks m/s 42 & 43

23

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Kelas ceria belajar selesa

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menejelaskan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.

- melibatkan diri dalam projek membersihkan kelas

- berbaangga dengan kelas yang bersih dan ceria

Rujuk Buku Teks m/s 44

24

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Peranan Agensi Tempatan

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menjelaskan peranan agensi tempatan

- menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan

- menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan

Rujuk Buku Teks m/s 45,46 & 47

25

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Bomba dan Penyelamat sedia berkhidmat

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menyenaraikan tugas dan peranan bomba dan penyelamat

- bekerjasama dengan bomba dan penyelamat untuk keselamatan bersama

- menghargai peranan dan tanggungajawab bomba dan penyelamat

Rujuk Buku Teks m/s 48 & 49

26

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Rakyat bermuafakat Negara berkat

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menjelaskan kepentingan tUgas dan peranan rukun tetangga

- menyertai aktiviti rukun tetangga

- menghargai peranan dan tanggungjawab rukun tetangga.

Rujuk Buku Teks m/s 50 & 51

27

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Agensi dikenali Khidmat dihargai

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menceritakan tugas dan peranan seharaian anggota agensi tempatan

- berinteraksi dengan anggota agensi tempatan

- menghargai hubungan baik dengan anggota agensi tempatan

Rujuk Buku Teks m/s 52 & 53

28

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Khidmat cemerlang Hidup Gemilang

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menerangkan perkhidmatan yang dijalankan oleh majlis daerah

- membantu dan bekejasama dengan majlis daerah untuk kesejahteraan bersama

- menghargai peranan dan tanggungjawab majlis daerah

Rujuk Buku Teks m/s 54,55 & 56

29

TEMA 3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

Tajuk:

Agensi Tempatan memberikan keselesaan

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

- menjelaskan kepentingan agensi tempatan

- menghasilkan rízala tentang agensi tempatan

- menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan

Rujuk Buku Teks m/s 57

30

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Kenali dan Apresiasi kekayaan Budaya Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia

- hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum

- berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia

Rujuk Buku Teks m/s 58 & 59

31

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Agama dianuti Kepecayaan diikuti

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita

- menganalkan agama dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun

- menghormati agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita

Rujuk Buku Teks m/s 60 & 61

32

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Rumah Terbuka Hati Gembira

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan faedah meraikan perayaan bersama kaum-kaum lain

- meraikan perayaan pelbagai kaum di Malaysia

- menghormati perayaan kaum lain

Rujuk Buku Teks m/s 64 & 65

33

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Kepercayaan diketahui Budaya dihormati

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan kepelbagaian kepercayaan kaum di negara kita

- membuat kajian mengenai kepercayaan kaum di negara kita

- menghormati amalan budaya kaum lain

Rujuk Buku Teks m/s 66 & 67

34

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Apresiasi Budaya Warisan terpelihara

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan kepelbagaian warisan budaya Malaysia

- menyertai lawatan untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum

- berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan

Rujuk Buku Teks m/s 68

35

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Tanggungjawab mengekalkan Kepelbgaian Warisan Budaya Malaysia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia

- melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia

- menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia

-

Rujuk Buku Teks m/s 69,70 & 71

36

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Keluarga berwibawa kesinambungan budaya

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan tanggungajwab keluarga bagi mengekalkan wraisan budaya

- mempraktikkan warisan budaya dalam kehidupan

- mengapresiasi warisan budaya

Rujuk Buku Teks m/s 72,73 & 74

37

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Genarasi muda pewaris budaya

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan amalan budaya dalam kehidupan

- mengamalkan warisan budaya dalam kehidupan

- berbamgga dengan budaza yang diamalkan dalam keluarga

Rujuk Buku Teks m/s 75,76 & 77

38

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Sekolah berbudaya murid bahagia

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan peranan sekolah bagi mengekalkan warisan budaya

- melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan

- menghargai warisan budaya

Rujuk Buku Teks m/s 78& 79

39

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Aktiviti disertai budaya diingat

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan kepelbagaian warisan budaya

- menyertai aktiviti bagi memperkenalkan warisan budaya

- berbangga dengan warisan budaya

Rujuk Buku Teks m/s 80

40

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Tajuk

Budaya disanjung hidup beruntung

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan cara menghasilkan ciptaan seni warisan budaya

- mengekalkan tradisi warisan budaya

- menghormati kepelbagaian warisan budaya

Rujuk Buku Teks m/s 81

41

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Perjuangan Tokoh-tokoh kebanggan negara

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia

- mencontohi semangat perjuangan tokoh pejuang kemerdekaan

- menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara

Rujuk Buku Teks m/s 82,83 & 84

42

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Tokoh Kebanggaan dalam kenangan

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan perjuangan tokoh kemerdekaan 1957

- mengamalkan semangat patriotik

- menghormati dan menghargai jasa tokoh kemerdekaan

Rujuk Buku Teks m/s 85 & 86

43

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Jasamu di kenang Budimu di sanjung

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan perjuangan tokoh pembentukan negara Malaysia

- mengumpulkan maklumat perjuangan tokoh pembentukan Malaysia

- menyanjung sumbangan tokoh pembentukan Malaysia

Rujuk Buku Teks m/s 87 & 88

44

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk

Tokoh Berjasa nama terpelihara

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menceritakan riwayat hidup perjuangan tokoh kemerdekaan

- mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan

- mengenang jasa tokoh kemerdekaan

Rujuk Buku Teks m/s 89& 90

45

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Hari Kemerdekaan membawa harapan

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan tema hari kemerdekaan

- mencipta tema dan logo hari kemerdekaan

- menghormati hari kemerdekaan

Rujuk Buku Teks m/s 91 & 92

46

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk :

Berita akhbar memberikan iktibar

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan perjuangan tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia

- mengumpulkan keratan akhbar mengenai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia

- menghargai kemerdekaan negara kita

Rujuk Buku Teks m/s 93

47

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara

- mengamalkan tingkah laku patriotik

- berbangga terhadap kemerdekaan negara

Rujuk Buku Teks m/s 94 & 95

48

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk

Rakyat Patriotik negara dinamik

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan sifat seseorang yang mempunyai semangat patriotic

- mempraktikkan tingkahlaku patriotic

- berbangga menjadi warganegara yang patriotik

Rujuk Buku Teks m/s 96 & 97

49

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Rakyat bersatu Negara maju

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan kepentingan amalan muhibbah

- mengamalkan sikap muhibbah

- bersyukur hidup dalam negara yang aman dan harmoni

Rujuk Buku Teks m/s 98 & 99

50

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Keharmonian disemai kehidupan damai

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan cara memupuk keharmonian dalam negara

- mengamalkan keharmonian dalam pergaulan harian

- menghargai hidup dalam negara yang aman dan harmoni

Rujuk Buku Teks m/s 100 & 101

51

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Negara selamat satu Rahmat

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyatakan cara menjaga keselamata negara

- membantu menjaga keselamatan negara

- menghargai keamanan dan keharmonian negara

Rujuk Buku Teks m/s 102

52

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

Tajuk:

Negara Merdeka Rakyat sejahtera

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan cara mengamalkan tingkahlaku patriotik

- melibatkan diri dalam aktiviti bercirikan patriotik

- berbangga menjadi warganegara yang patriotik

Rujuk Buku Teks m/s 103

53

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Hidup sihat dan cergas

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menghuraikan ciri-ciri gaya hidup sihat

- mengamalkan gaya hidup sihat

- menghargai gaya hidup sihat

Rujuk Buku Teks m/s 104 & 105

54

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Gejala dijauhi hidup berseri

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat

- menyertai aktiviti yang dapat meningkatkan gaya hidup sihat

- berbangga dengn gaya hidup sihat

Rujuk Buku Teks m/s 106 & 107

55

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Bijak fikiran waras tindakan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial

- mengambil tindakan yang rasional dalam pelbagai situasi

- berbangga dengan tindakan rasional yang diambil

Rujuk Buku Teks

m/s 108& 109

56

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Amalan sihat hidup selamat

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan langkah menyelesaikan konflik

- membuat keputusan yang rasional dalam menyelesaikan konflik

- bersyukur kerana dapat menyelesaikan konflik

Rujuk Buku Teks

m/s 110& 111

57

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Baik Teladan jadi ikutan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan ciri gaya hidup ssihat

- mengamalkan gaya hidup sihat

- menghargai gaya hidup sihat

Rujuk Buku Teks

m/s 112 & 113

58

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

Tajuk:

Keselamatan dijaga hidup sempurna

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :

- menyenaraikan kepentingan menjaga keselamatan

- menghasilkan buku panduan keselamatan diri

- menghargai keselamatan diri

Rujuk Buku Teks

m/s 114

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

PERSEMBAHAN GAMELAN

PERSEMBAHAN MUZIK BAMBOO SABAH

TAHUN 5: AKTIVITI 2A-SET INDUKSI(URUS MASA,KERJA SEMPURNA)

TAHUN 4: AKTIVITI 1 E-Saya Yakin Boleh

MUHIBBAH

MALAYSIAKU.. INDAH, PERMAI DAN MENAKJUBKAN...

TEMA 2-HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT :MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

TAHUN BARU CINA

CAHAYA DEEPAVALI

ADAB BERHARI RAYA KAUM MELAYU

BERHEMAH TINGGI AMALAN MULIA

TEMA 3:HIDUP BERSAMA DISEKOLAH DAN MASYARAKAT -BUDI BAHASA AMALAN KITA

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA-SURAT DARI SEORANG IBU

PERMAINAN TRADISIONAL ETNIK SARAWAK- TIBOW